Skat

Skab klarhed i pengesager og skattelovgivningen

Jeg hjælper med at skabe klarhed i pengesager og skattelovgivningen, så vores klienter kan træffe de valg, de drager bedst nytte af.

Jeg rådgiver om den mest optimale finansiering af virksomheder, om fremskaffelse af risikovillig kapital og regler for skatter og afgifter.

Finansielle forhold er i dag i høj grad berørt af bestemmelser i EU-lovgivningen. Vores advokater besidder derfor en stor ekspertise om EU-ret, penge og skat.

Jeg lægger vægt på at yde en hurtig og kvalificeret rådgivning på et højt fagligt niveau.

Kontakt mig for uddybende oplysninger om vores kompetencer inden for det økonomiske område.​